Liniový zákon urychlí výstavbu dopravní a energetické infrastruktury

Liniový zákon urychlí výstavbu dopravní a energetické infrastruktury

Na půdě Senátu jsme přijali jeden z nejdůležitějších zákonů v posledních letech. Novela tzv. liniového zákona odstraní zbytečnou byrokracii a urychlí povolovací procesy pro klíčové stavby v oblasti strategicky významné infrastruktury, ať už energetické, dopravní či datové.

„Cílem je, abychom se posunuli z nelichotivého 157. místa v procesu stavebního řízení mílovým skokem vpřed a dohnali zpoždění za okolními státy. Nemůžeme se stále se slzou v oku koukat například na naše polské sousedy a jejich významný posun nejen v dopravní infrastruktuře v posledních letech,“ řekl jsem v Senátu.

Nejvýznamnější stavby silnic, dálnic nebo vysokorychlostních tratí na železnici by měly ze zákona získat stavební povolení do čtyř let v návaznosti na směrnici EU, a to včetně posudku o dopadu stavby na životní prostředí (EIA). Díky novele už nebude snadné dopravní stavby zbytečně blokovat. Novela urychlí přípravu a povolování staveb pro energetickou bezpečnost v souvislosti s jadernou energetikou.

Zjednoduší se některá pravidla spojená s povolováním těžby strategických surovin pro dálnice a železnice, jako je zajištění dostatku štěrků, písků. Pro výrobu baterií je zase důležitá těžba lithia. Novela se dotkne i výstavby infrastruktury elektronických komunikací. Právě tyto konkrétní změny v naší legislativě jsou klíčovým odrazovým můstkem pro rychlý restart naší ekonomiky.