SUPERÚŘAD NEBUDE, OSTRAVA S PRÁVEM VLASTNÍCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ

SUPERÚŘAD NEBUDE, OSTRAVA S PRÁVEM VLASTNÍCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ

Na květnové schůzi 10. 5. 2023 jsme schválili novelu stavebního zákona ve znění z Poslanecké sněmovny. Je důležitým předpokladem pro rozvoj výstavby v naší zemi, stavební řízení se zrychlí a zjednoduší.

Díky novele nevznikne nová soustava krajských stavebních úřadů v čele s nejvyšším „superúřadem“, kterou prosazovala v zákoně minulá Babišova vláda. Stavební úřady, kterých máme v současné době 694, budou nadále fungovat při obcích. Přibude pouze Dopravní a energetický stavební úřad podřízený ministerstvu dopravy: bude mít na starosti hlavně dopravní a energetické stavby.

Senátní kolegové z ústavně-právního výboru chtěli v novele zakotvit pravidlo, aby stavební úřady v obcích byly zachovány zákonem, a ne pouze vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj. Ve svém vystoupení jsem varoval, že v takovém případě by bylo možné úřad zrušit právě jen změnou zákona odsouhlasenou oběma komorami Parlamentu.  „Nikdo jiný nový stavební úřad nezřídí, nikdo jiný stávající stavební úřad nezruší. Pouze novelou. Tato navrhovaná legislativní změna způsobí zakonzervování stávajících stavebních úřadů a nehneme s nimi ani o píď, resp. hneme jednou za rok projednáním ve Sněmovně a v Senátu.“ Pozměňovací návrh kolegy Michaela Canova neprošel, ale místopředseda Senátu Jiří Drahoš ocenil naši vzájemnou argumentaci jako „rytířský duel senátních kolegů, o kterém se ve Sněmovně může jenom zdát.“  🙂

A v čem se jednání na úřadech zjednoduší? Směřujeme k naplňování hesla „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“. Žadatel o stavební povolení bude mít na výběr, zda si obstará všechny potřebné dokumenty sám, nebo zvolí postup, kdy stavební úřad obešle ostatní dotčené úřady a získá jejich vyjádření v koordinovaném závazném stanovisku. Toto stanovisko bude nově zahrnovat i takzvané jednotné environmentální stanovisko podle zcela nového zákona.

Pro Ostravu je důležité, že se podařilo v zákoně prosadit (ještě ve Sněmovně), aby Ostrava mohla vydávat svoje vlastní stavební předpisy. Toto právo mají pouze tři největší města v republice – kromě moravskoslezské metropole také Praha a Brno. Uvedená města si mohou stanovit své podrobné požadavky na vymezování pozemků, umísťování staveb a technické požadavky na stavby. V Ostravě to může usnadnit dostavu proluk v centru nebo řešit plochy v památkové zóně.