ÚSPĚCH I ZÁVAZEK: JSME NEJSILNĚJŠÍ

ÚSPĚCH I ZÁVAZEK: JSME NEJSILNĚJŠÍ

Na jednání 4. 10. jsem byl znovu zvolen předsedou senátorského klubu ODS a TOP 09. Jednohlasně mě podpořili všichni přítomní senátoři.

„Důvěry kolegyň a kolegů si velmi vážím. Rád bych navázal na započatou práci. Věřím, že náš senátorský klub bude i nadále vnímán jako pracovitý a respektovaný,“ řekl jsem po svém zvolení.

Předsedou klubu, v němž spojily síly ODS a TOP 09, jsem od roku 2020. Nyní je náš senátorský klub se svými 36 členy suverénně nejsilnějším klubem v horní komoře Parlamentu. Přepočítáno na hlasy, jde o více než 40 procent. „Je to pro nás velký úspěch, ale zároveň závazek vůči občanům, od kterých se nám dostalo důvěry,“ – to byla moje slova na tiskové konferenci, kde jsem představil nové vedení klubu.

Úspěch jsme slavili i při volbě vedení Senátu, v němž nyní zasedá pět zástupců stran vládní koalice. Pozici předsedy obhájil Miloš Vystrčil, z našeho klubu jsou další dva senátoři v roli místopředsedů: Jiří Oberfalzer (ODS) a Tomáš Czernin (TOP 09).

Senátorský klub ODS a TOP 09 bude mít zároveň předsedy v pěti výborech: Miloše Vystrčila v Organizačním výboru, Tomáše Goláně v Ústavně-právním výboru, Jiřího Růžičku ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Vladislava Vilímce ve Výboru pro záležitosti Evropské unie a Romana Krause ve Výboru pro zdravotnictví.