ZMĚNY VE VALORIZACI PENZÍ ODSTRANÍ DOSAVADNÍ NELOGIČNOSTI

ZMĚNY VE VALORIZACI PENZÍ ODSTRANÍ DOSAVADNÍ NELOGIČNOSTI

Novela důchodového pojištění prošla na plénu Senátu hlasy 51 senátorů z 62 přítomných.  Změny jsou nutné nejen kvůli udržitelnosti důchodového systému, ale úprava předčasných důchodů a valorizací zároveň odstraňuje některé nelogičnosti, k nimž dosud docházelo.

Vysvětloval jsem to na příkladu na tiskovém briefingu našeho senátorského klubu ODS a TOP 09: „Dva lidé, kteří nastoupili do pojištění ve stejnou dobu, vydělávali stejně. Jeden pracuje až do doby, kdy mu vzniká nárok na řádný důchod, druhý si požádal o předčasný důchod. Díky valorizaci je na tom zvýhodněný a bere vyšší sociální dávku, což si nemyslím, že je v pořádku.“

Současnou podobu valorizace penzí při růstu cen (inflaci) nahradí mimořádný příspěvek. Ten se už nebude promítat do dalších valorizací. U pravidelných lednových valorizací sice dojde ke zpomalení, kdy navýšení důchodů se nově bude vypočítávat pouze ze třetiny hodnoty úrovně reálných mezd (dosud to bylo z poloviny růstu reálných mezd), co ale zůstává, je, že řádná valorizace bude plně zohledňovat inflaci. „Jsem přesvědčen, že růst důchodů bude i po změně dostatečný, aby pokryl zvýšené náklady na živobytí,“ uvedl jsem pro Českou televizi.

Novela upravuje také pravidla pro odchod do předčasného důchodu. Pro lidi, kteří už tuto penzi pobírají, se nic nezmění. Změna bude platit až pro nové předčasné důchodce, kteří budou muset nově platit sociální pojištění 40 let namísto nynějších 35 let. Do předčasného důchodu pak mohou odejít nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let.

„Předčasný důchod je něco mimořádného, co stát poskytuje svým občanům, a měl by tedy mít možnost podmínky upravovat,“ shrnul jsem na tiskovém briefingu.